Εργοθεραπεία

 

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την προαγωγή της λειτουργικότητας του ατόμου. Αντικείμενό της είναι η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στο άτομο προκειμένου να αναπτύξει, να διατηρήσει ή να επανακτήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό δεξιότητες απαραίτητες στην καθημερινότητά του.

 Η εργοθεραπευτική παρέμβαση αφορά:

  • Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (τουαλέτα, ντύσιμο-γδύσιμο, σίτιση, ύπνος, ασφάλεια, κλπ) 
  • στο συντονισμό των κινήσεων
  • στην αδρή κινητικότητα (στήριξη & στάση σώματος, βάδιση, ισορροπία)
  • στη λεπτή κινητικότητα (ικανότητα χρήσης των χεριών σε λεπτές κινήσεις & δραστηριότητες)
  • στο γνωστικό τομέα (οπτική & ακουστική αντίληψη, κατανόηση, μνήμη, συγκέντρωση, χωροχρονικός προσανατολισμός, κλπ)
  • στην επικοινωνία & στις κοινωνικές δεξιότητες 

 

Ο εργοθεραπευτής, αφού αξιολογήσει τη δυσκολία του ατόμου, επικεντρώνεται στους τομείς και τις δεξιότητες εκείνες όπου παρατηρείται έλλειμμα και οργανώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο αναπροσαρμόζεται βάσει της προόδου. Για την αποτελεσματικότερη πορεία και έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος, συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες, τους γονείς, τον/την εκπαιδευτικό και όποιον εμπλέκεται στη φροντίδα του ατόμου.