Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική γονέων & Ψυχολογική υποστήριξη

 

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων παρέχεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο, ο οποίος μέσω της συνεργασίας με τους γονείς, τους βοηθά στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, αλλά και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους. Επίσης, η συνεργασία αυτή έχει σκοπό να μπορέσουν οι γονείς να αναγνωρίσουν, να διαχειριστούν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού τους, μέσω της αναζήτησης εποικοδομητικών τρόπων επίλυσης των όποιων θεμάτων.

 

 

 

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο, με στόχο την αντιμετώπιση δυσκολιών συναισθηματικών, συμπεριφοράς και σκέψης, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την λειτουργικότητα, αλλά και την προσαρμοστικότητα του ατόμου. Στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται, ο θεραπευόμενος θα βοηθηθεί στο να εκφράσει τα συναισθήματά του, να αναγνωρίσει το πρόβλημά του και να επιστρατεύσει τις δυνάμεις του ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να προχωρήσει.