2104913696 6972808362 Αίολου 17 & Σοφοκλέους - Νίκαια Αττικής logopediki@hotmail.com
hero image
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
 
 
 
 
 
ΛΟΓΟ Παιδική Αγωγή & Μάθηση
Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Ψυχολογική Υποστήριξη
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
 
Με βάση τη διαγνωστική αξιολόγηση δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο κατά περίπτωση διδάσκει τον τρόπο αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και συντονισμού της πληροφορίας, που σχετίζεται με τη μάθηση και τις τεχνικές για την γνώση, την κατανόηση και αποσκοπεί στην βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και της αυτοεκτίμησης με αποτέλεσμα την πρόληψη συνακόλουθων συναισθηματικών διαταραχών.
 
 
 
 
Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό
την πρόληψη, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση δυσκολιών όπως:
 
 
 
 
 
  Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές: (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθρογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία)
  Γενικές μαθησιακές διαταραχές
  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητας
  Δυσκολίες στο χωρικό & χρονικό προσανατολισμό
  Δυσκολίες στην κατανόηση αντιστοιχιών- συσχετισμών
  Δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση
  Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών μεγέθους & ποσότητας
 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας ξεναγήσουμε στον χώρο μας.
Η ενημέρωση και η αξιολόγηση παρέχονται δωρεάν.