2104913696 6972808362 Αίολου 17 & Σοφοκλέους - Νίκαια Αττικής logopediki@hotmail.com
hero image
 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
 
 
 
ΛΟΓΟ Παιδική Αγωγή & Μάθηση
Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Ψυχολογική Υποστήριξη
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
 

Η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο, με στόχο την αντιμετώπιση δυσκολιών συναισθηματικών, συμπεριφοράς και σκέψης, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την λειτουργικότητα, αλλά και την προσαρμοστικότητα του ατόμου.

Στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης που αναπτύσσεται, ο θεραπευόμενος θα βοηθηθεί στο να εκφράσει τα συναισθήματά του, να αναγνωρίσει το πρόβλημά του και να επιστρατεύσει τις δυνάμεις του ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να προχωρήσει.

 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας ξεναγήσουμε στον χώρο μας.
Η ενημέρωση και η αξιολόγηση παρέχονται δωρεάν.