2104913696 6972808362 Αίολου 17 & Σοφοκλέους - Νίκαια Αττικής logopediki@hotmail.com
hero image
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
 
 
 
 
ΛΟΓΟ Παιδική Αγωγή & Μάθηση
Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Ψυχολογική Υποστήριξη
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
 

Η συμβουλευτική γονέων παρέχεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο, ο οποίος μέσω της συνεργασίας με τους γονείς, τους βοηθά στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, αλλά και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους.

Επίσης, η συνεργασία αυτή έχει σκοπό να μπορέσουν οι γονείς να αναγνωρίσουν, να διαχειριστούν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες του παιδιού τους, μέσω της αναζήτησης εποικοδομητικών τρόπων επίλυσης των όποιων θεμάτων.

 
 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας ξεναγήσουμε στον χώρο μας.
Η ενημέρωση και η αξιολόγηση παρέχονται δωρεάν.